Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Babysang

Babysang

Velkommen til babysang i kirkene våre


Hva er babysang?
På babysang ønsker vi å medvirke til kontakt mellom barn og voksne ved å motivere de voksne til å synge, si rim og regler og bevege seg med barna sine. Vi ønsker å stimulere barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling, og gi familien en sangskatt som inneholder både gamle og nye sanger. Vi ønsker også å bidra til et positivt Gudsbilde, gode nettverk i kirken og i nærmiljøet.

Langhus/Siggerud:
Vi starter opp med kurs torsdag 22.august og torsdag 17.oktober, men også mulighet for drop-in.
Oppstartsdato står i påmeldingsskjemaet.

Ski:
Vi starter opp med kurs i oktober, men også mulighet for drop-in.
Det blir drop-in som tidligere i Ski nye kirke torsdager kl. 11 fra 29.august.

Kursets varighet: 6 ganger. 

Kurstid:
7-12+ mnd: Klokka 10:30
0-6 mnd: Klokka 12:00
Begge kursene spiser felles lunsj kl. 11-12

Pris:
Kurset er gratis, dere betaler kr. 30 for lunsj pr. gang.


Påmelding til kurs Langhus og Siggerud HER

Påmelding til kurs Ski HER


Del denne artikkel på e-post