Aktiviteter

Aktiviteter i Ski menighet

Bibeltimer ved Birger Fossum

Ski nye kirke fire tirsdagskvelder    Les mer...

Formiddagstreffet i Ski nye kirke

Program høsten 2019    Les mer...

Middag på tvers

Høsten 2019    Les mer...

Babysang

Velkommen til babysang i kirkene våre    Les mer...

Sorggruppe for ungdom

   Les mer...

SuperTORSDAG

Middagssamling for alle med aktiviteter og kirkekvarten    Les mer...

Tweensklubb

Tweensklubb for 4.-7.klasse    Les mer...

Ski Ten Sing

   Les mer...

Yngel barnegospel, 3-6 år

Ski nye kirke. Program våren 2019.    Les mer...

Tro og Lys ungdomsgruppe

  Tro og Lys ungdomsklubb for deg som er i tenåra og tjueåra og bor i F...   Les mer...

Søndagsskole

Ski nye kirke - våren 2019    Les mer...

Program Ski Normisjon

Høst 2019    Les mer...